8 grudnia - 23 marca

VIII Kujawsko–Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region” jest innowatorskim projektem realizowanym w naszym województwie z zakresu propagowania zasad bezpieczeństwa wśród młodzieży. Jej głównymi organizatorami są: Straże Miejskie z Torunia, Bydgoszczy, Świecia, Grudziądza, Rypina, Chełmna, Nakła nad Notecią, Brodnicy oraz Włocławka, a także Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Olimpiada ma na celu pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych z bezpieczeństwem w ich środowiskach lokalnych. Uczestnicy przedmiotowego przedsięwzięcia w głównej mierze powinni wykazać się wiedzą z zakresu ogólnych przepisów dotyczących ładu i porządku publicznego. Ponadto uczniowie zakwalifikowani do ostatniego etapu konkursu będą musieli przygotować autorski projekt pn. „Moja dzielnica bezpieczna i przyjazna”, dotyczący przeciwdziałania problemom występującym w środowisku szkolnym lub w miejscu zamieszkania.

Finaliści będą mieli możliwość szukania właściwych rozwiązań, a także podejmowania działań w różnych obszarach, ponieważ projekt powinien obejmować tematy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa m.in. ładu i porządku publicznego, ekologii, przeciwdziałania uzależnieniom, przeciwdziałania przemocy czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w trzech etapach: I Etap olimpiady (test z wiedzy ogólnej) - 8 grudnia – wyznaczone placówki w Toruniu, Bydgoszczy, Świeciu, Grudziądzu, Nakle nad Notecią, Rypinie, Włocławku, Brodnicy oraz Chełmnie; II Etap olimpiady (kolejny poziom selekcji uczestników) - 9 stycznia - obiekt Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przy ul. Dekerta 26; III Etap olimpiady (finał) - 23 marca - obiekt Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przy ul. Dekerta 26.

Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: wojewoda kujawsko-pomorski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, prezydent Torunia, prezydent Bydgoszczy, prezydent Grudziądza, prezydent Włocławka, burmistrz Świecia, burmistrz Brodnicy, burmistrz Nakła n. Notecią, burmistrz Chełmna oraz burmistrz Rypina, a także kujawsko-pomorski kurator oświaty w Bydgoszczy, natomiast patronat naukowy - rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Na wszystkich uczestników finału VIII Kujawsko–Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region” czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzca olimpiady otrzyma indeks upoważniający go do podjęcia bezpłatnej nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów licencjackich w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu lub Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.

Zgłoszenie udziału ucznia w Olimpiadzie należy przesłać do 24 listopada. Szczegółowe informacje dotyczące olimpiady tj. obowiązujący zakres wiedzy, terminy poszczególnych etapów oraz miejsc ich realizacji można znaleźć w Internecie na stronie www.strazmiejska.torun.pl