Od epoki kamienia do nowożytności. W instytucie archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do piątki trwa XXI Sesja Pomorzoznawcza. Dedykowana jest badaczowi, prof. Władysławowi Łosińskiemu.

- Te nasze spotkania, Sesje Pomorzoznawcze odbywają się co dwa lata. Jest to świetne forum właśnie archeologów, zajmujących się zarówno badaniami archeologii pradziejowej, jak i archeologii historycznej. Jest to okazja, aby się zapoznać z najnowszymi wynikami, czasami fenomenalnymi odkryciami - tłumaczy prof. dr hab. Wojciech Chudziak, dyrektor instytutu, organizator sesji.

- Tu spotykają się pokolenia archeologów; jak może państwo byliście w stanie zauważyć – ludzie bardzo młodzi i seniorzy archeologii. Ci ostatni wnoszą to doświadczenie i tworzą takie hamulce przed takim zachwytem nad jakimiś odkryciami, szybkimi ocenami kulturowymi, chronologicznymi, bo ludzie młodzi - wiadomo - z natury rzeczy nie mają takich doświadczeń - wyjaśnia dr hab. Jacek Gackowski, Instytut Archeologii UMK.

- Jest to takie dosyć czasami zaskakujące, że pomimo nawet czasami braku pewnej ciągłości, okazuje się, że człowiek działa tak samo czy to w dziejach pradziejowych, czy dzisiaj - przyznaje Joanna Jarzęcka-Stąporek z pracowni badań archeologicznych Dantiscum.