W Książnicy Kopernikańskiej w ramach spotkań z cyklu "Toruńskie Wieczory" opowiedziano o Mennonitach. To wyznawcy odłamu protestantyzmu, którzy zamieszkiwali m.in. okolice Torunia.

- Wieczory toruńskie w podtytule mają, że poświęcone są dziejom miasta Torunia i ludziom. Dzisiaj mamy do czynienia z taką grupą ludzi, z menonitami - z grupą wyznaniową, która zamieszkiwała Stary Toruń i okolice Torunia - wyjaśnia Katarzyna Tomkowiak, organizator.

O historii mennonitów opowiadał dr Michał Targowski. Wykładowi towarzyszyła wystawa oryginalnych zbiorów historycznych. To, co cechowało mennonitów najbardziej, to pracowitość. Ich historia i kultura ma swoje korzenie w Holandii.

"Toruńskie wieczory" są cyklem spotkań prowadzonym przez Towarzystwo Miłośników miasta, który ma celu popularyzację wiedzy o mieście i jego okolicach.