Biała wstążka - symbol sprzeciwu wobec agresji. Od wielu lat jest również nazwą kampanii chroniącej ofiary przemocy. Akcja "Biała Wstążka" skierowana jest głównie do mężczyzn i ma na celu przeciwdziałanie agresji wobec kobiet. Mieszkańcy Włocławka mogli wziąć udział w marszu w ramach tej międzynarodowej kampanii.

- Jest to swego rodzaju akcja informacyjna, bo wiemy, że przemoc w rodzinie dotyczy wszystkich, wszystkich grup społecznych, wszystkich grup zawodowych, dlatego też jest ważne, że te osoby, które z taką przemocą się spotykają, żeby pozyskały informację, co dalej można z tym zrobić - tłumaczy Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Dla kobiet białe róże, przypinki z logo akcji dla mężczyzn - tak przedstawiciele kampanii trafiali w piątek do świadomości mieszkańców Włocławka. W tym roku do akcji dołączył m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Urząd Miasta, Komenda Miejska Policji i Straż Miejska. - Prowadzimy prelekcje, prowadzimy spotkania, prowadzimy akcje otwarte dla mieszkańców. Zastosowaliśmy też nowatorską metodę, czyli wizytacje w środowiskach. Wizytacje pracowników socjalnych asystentów rodziny prowadzone są w weekendy, w godzinach wieczornych i nocnych - informuje Piotr Grudziński, dyrektor MOPR we Włocławku.

Blisko 67 tys. kobiet w Polsce w 2016 roku zostało zarejestrowanych przez policję jako ofiary agresji w rodzinie.

Kampania "Biała wstążka" została stworzona przez mężczyzn i jest prowadzona w 55 krajach na całym świecie.