7 grudnia - 21 marca

W województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się kolejna edycja "Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach". W tym roku szkolnym postacią wybraną do zmagań konkursowych dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych będzie św. Siostra Faustyna Kowalska, jej życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski.

Etap I szkolny – 7 grudnia 2017 o godz. 12:00 (zgłoszenia u dyrektora szkoły), etap II rejonowy – 1 lutego o 12.00, etap III wojewódzki – 1 marca o 12:00 a gala – 21 marca też o 12:00 w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nad tym wydarzeniem objęło patronat honorowy i podjęło się merytorycznej współpracy w tym dziele.