Po raz dziewiąty Caritas i Komenda Wojewódzka Policji zorganizowały akcję profilaktyczną "Bezpieczeństwo ze Świętym Mikołajem". Fikcyjne postaci mówiły o realnych zagrożeniach w sieci i na drodze. Do bydgoskiej hali Łuczniczka na tę nietypową lekcję zaproszono prawie 4 tys. małych gości z całego regionu.