Prezydent Michał Zaleski przedstawił projekty uchwał, którymi zajmą się radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta Torunia. Propozycje dotyczą edukacji oraz zmian związanych z finansami miasta w 2017 roku.

- Deficyt budżetowy na początku roku zakładany to 101 mln zł, później mogliśmy zmniejszyć ten deficyt do 57 mln zł, a dzisiaj wiemy, że będzie on wynosił 41 mln zł. I jeszcze nie jest to w tej sprawie ostatnie zdanie - informuje Michał Zaleski, prezydent Torunia. - Dodatkowe dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości, ale także z podatków oszczędności cywilno-prawnych. A kolejnym powodem zmniejszenia deficytu są oszczędności na ponad 8,5 mln zł i to są przede wszystkim oszczędności na odsetkach od kredytów, które płacimy do banku - wyjaśnia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta Torunia.

Dzięki zmniejszeniu deficytu budżetowego przyspieszona zostanie realizacja projektów planowanych na rok 2018. Należą do nich wykupienie gruntów należących do spółki Boryszew S.A w miejscu dawnej Elany oraz zakup sprzętu dla toruńskich szpitali. Nowo pozyskane fundusze ze środków unijnych zostaną przeznaczone na projekty wspierające kreatywną naukę w przedszkolach, liceach oraz szkołach zawodowych, gdzie powstało dotychczas 60 nowych etatów nauczycielskich.