11 grudnia - 9 marca

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zaprasza uczniów klas VI-VII szkół podstawowych oraz klas II-III szkół gimnazjalnych do udziału w trzeciej edycji Wojewódzkiego Konkursu Statystycznego pn. „Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki”. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Patronat medialny przyjęły TVP Bydgoszcz oraz Radio Eska.

Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach: I etap - samodzielne przygotowanie referatu z wykorzystaniem danych statystycznych statystyki publicznej dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego, pt.: „Mój Region – wczoraj i dziś” (termin nadsyłania referatów do 26 stycznia); II etap (finałowy): samodzielne przygotowanie i przedstawienie prezentacji referatu przesłanego w ramach I etapu konkursu (termin prezentacji oraz ogłoszenie wyników 9 marca 2018).

Do finałowego, drugiego etapu zaproszonych zostanie sześciu uczniów – autorów prac, najwyżej ocenionych w pierwszym etapie. Dla wszystkich finalistów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. laptop oraz tablet multimedialny.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie http://bydgoszcz.stat.gov.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem konkursu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (nr tel. 52 36 69 334, 52 36 69 370, KancelariaUSBDG@stat.gov.pl)