Cztery nowe radiowozy dla toruńskich policjantów. Połowę kosztów, czyli 150 tys. zł, pokrył urząd miasta, resztę Komenda Główna Policji. Nowe samochody trafią również do policjantów z Lubicza i Włocławka.

- Dwa ople astra kombi będą funkcjonowały w ramach oddziału ruchu drogowego KMP, opel mokka - ze względu na charakterystykę komisariatu na Podgórzu, gdzie troszeczkę jest terenów leśnych i poligon, także będzie pełnił służbę z funkcjonariuszami na Podgórzu i jeden opel astra kombi zostaje tutaj na Śródmieściu - mówi insp. Maciej Lewandowski, komendant miejski policji w Toruniu.

- Dwa kolejne radiowozy - również będą to ople astra, silnik 1,6, 200 KM. W kosztach partycypowali tutaj, jeśli chodzi o te dwa konkretne radiowozy, które będą przekazane do komisariatu Policji w Lubiczu, wójtowie gmin Lubicz, Czernikowo oraz Obrowo - informuje podinsp. Wioletta Dąbrowska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

- Myślę, że to istotne wsparcie potrzeb policji, aczkolwiek oczywiście nie ostatnie, bo w projekcie budżetu na przyszły rok także zapisaliśmy środki finansowe na podobne wsparcie. Pojazdy dla policji to przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców Torunia, bo dzięki tym pojazdom szybciej, sprawniej i w porę dotrą na miejsce - przyznaje Michał Zaleski, prezydent miasta Torunia.

Włocławska policja wzbogaciła się natomiast w piątek o pięć radiowozów: trzy ople astra kombi trafiły do policjantów z Brześcia Kujawskiego, Kowala i Lubrańca, natomiast ople mokka przekazane zostały do służby w Kowalu i Lubieniu Kujawskim. Kosztowały ponad 383 tys. zł. Lokalne samorządy przekazały połowę pieniędzy na radiowozy (190 tys.), pozostałą część pokryła Komenda Główna Policji.