Rektorzy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego podpisali list intencyjny w sprawie wspólnych działań dotyczących badań naukowych, zdobywania pieniędzy czy działań administracyjnych. Porozumienie ma poprawić efektywność kształcenia, ale też poprawić aktywność studentów. Jak podkreślali rektorzy to początek współpracy, która ma wzmocnić uczelnie.

Dwie bydgoskie uczelnie już prowadza wspólne projekty. W ramach konsorcjum realizują "Inkubator Innowacyjności Plus". Uczelnie promują wynalazki swoich studentów i zachęcają przedsiębiorców do wdrażania ich w życie. W ten sposób zwiększają potencjał naukowo-badawczy regionu, a przy okazji wymieniają się doświadczeniami i wiedzą. Teraz ta współpraca ma być jeszcze większa. Rektorzy podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia związku uczelni publicznych. - „A+B=C”- to jest wzór na fuzje uczelni, na związek uczelni, gdzie „A” i „B” to są dwie uczelnie, a „C” to są te uczelnie powiększone o wartość dodaną. Kiedy ten wzór nie działa, to nie ma o czym mówić. My robimy wszystko, żeby u nas ta wartość „C” czyli wartość dodana jako fundament działań - zaznacza prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor UKW.

Uczelnie zachowują niezależność, ale chcą organizacyjne działać wspólnie: czy to pod względem wymiany kadry naukowej, czy też administracyjnej. W ten sposób mogą zyskać więcej. - My chcemy stworzyć dziś - w postaci związku czy dochodzić do pewnej nowej jakości - by ten sam potencjał ludzki, który posiadamy, wykorzystać, by sięgnąć dalej niż sięgamy - podkreśla prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, rektor UTP.

Sięgać dalej m.in. po dofinansowania i granty. Co ma podnosić efektywność i poziom kształcenia, ale też aktywność studentów. A ci są jak najbardziej „za”. - Możemy wymieniać się doświadczeniami, jakimiś rozwiązaniami, które stosujemy na uczelni. Moim zdaniem porozumienia są „na plus” - uważa Kuba, student UTP. - Łącząc siły z samorządem UTP, mamy większe możliwości, razem działać na rzecz studentów, razem im pomagać - dodaje Magdalena, studentka UKW. - Jest to ten kierunek, który wyznaczył pan premier Jarosław Gowin dla uczelni w Polsce. Chcemy, żeby one się łączyły, żeby miały większą siłę, żeby były lepiej postrzegane za granicą - przekonuje Iwona Michałek, posłanka Porozumienia, klub parlamentarny PiS .

Ale, jak podkreślali rektorzy, działają na podstawie obowiązujących przepisów. Najpierw chcą współpracować na zasadach związku i zobaczyć, jak ta współpraca będzie się rozwijać. - To wszystko musi być ewolucyjne. Tak sobie ja to wyobrażam. Podejrzewam, że i kolega. Chcemy być w tej wspólnocie, która jest zapisana w ustawie dziś obowiązującej, ona jest również w Ustawie 2.0 - mówię o związku uczelni - podsumowuje prof. Topoliński, rektor UTP.

Minister Jarosław Gowin ma gościć w Bydgoszczy w styczniu i wtedy rektorzy chcą rozmawiać o założeniach konsultowanej „Nowej Konstytucji dla Nauki” i współpracy szkół wyższych w ramach uczelni federacyjnych.