Nowy ordynariusz diecezji toruńskiej z pierwszą wizytą u marszałka województwa. Biskup Wiesław Śmigiel i Piotr Całbecki rozmawiali m.in. o wspólnej pracy na rzecz mieszkańców regionu.

- Wymieniliśmy się poglądami na temat jak województwo powinno się nadal rozwijać i poprosiliśmy księdza biskupa o wsparcie duchowe i modlitewne - informuje Piotr Całbecki, marszałek województwa.

- Liczę na współpracę. Na to, że wspólnie będziemy działali na rzecz dobra wspólnego. To coś, co nas łączy: człowiek łączy i władzę świecką, i wymiar duchowy - przyznaje ks. bp Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej.

- Jesteśmy wdzięczni ekscelencji, że przybył do nas gdzie mogliśmy przedstawić nasze problemy i zamierzenia oraz te zamierzenia wspólne, które mają budować i rozwijać to województwo - nie ukrywa Ryszard Bober, przewodniczący sejmiku województwa.