Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zamiast Planu 6-letniego, ulica Tomasza Golloba zamiast Teodora Duracza - to dwie z kilkunastu nowych nazw w Bydgoszczy. Wojewoda zmienił je w ramach ustawy dekomunizacyjnej. Samorządy miały na to ustawowy czas do 2 września. Nie wszystkie zdążyły. Teraz sprawą zajął się wojewoda. W całym regionie zwrócił się do IPN o zmianę 65 nazw ulic, które gloryfikowały ustrój totalitarny.

Aleja Planu 6-letniego - nazwa, nawiązująca do wprowadzonego w latach 50. ubiegłego wieku planu rozwoju przemysłu i budowy podstaw socjalizmu, przetrwała prawie trzy dekady po upadku komunizmu. Teraz będzie nosiła imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. - Jak musi być zmiana i ta nie odpowiada, to niech będzie „Kaczyńskiego”. Mnie to nie przeszkadza naprawdę - komentuje jedna z mieszkanek kapuścisk. - Nie za bardzo. Nie chcielibyśmy, bo my pamiętamy tamte lata, my tu mieszkamy kupę lat - mówi inna mieszkanka. - Zły pomysł. Nie należy zmieniać nazwy tej ulicy - uważa kolejna.

Zmiany wymusiła ustawa dekomunizacyjna. Rada miasta miała czas do 2 września na zmianę nazw ulic. Zmieniła tylko dwie. Teraz wojewoda podjął decyzję w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej i po konsultacjach z przedstawicielami różnych środowisk.

”Imię Lecha Kaczyńskiego miał już w 2010 roku nosić most na Trasie Uniwersyteckiej. Trzy lata później nowe władze miasta decyzję zmieniły” - przypomina wojewoda. - Była to bardzo niefortunna decyzja, bardzo - uważam też - wtedy polityczna. Ja ta decyzją swoją chce przewrócić sprawiedliwość bardzo ważnej dla Polski postaci - argumentuje Mikołaj Bogdanowicz kujawsko-pomorskiego.

Wojewoda w uzasadnieniu podał, że to dzięki podpisowi prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku Akademia Techniczno Rolnicza zyskała rangę Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. - Ja otrzymałam dużo informacji od mieszkańców, że sprzeciwiają się temu, żeby jakakolwiek ulica w Bydgoszczy nosiła nazwę Lecha Kaczyńskiego. Ta nazwa budzi kontrowersję - podkreśla Monika Matowska, przewodniczący klubu radnych PO. - Bydgoszczanie tego nie chcieli. Bydgoszczanie zgłosili swoje propozycje w plebiscytach. Pytanie, dlaczego wojewoda nie wziął tych właśnie propozycji, bo mógł je rozważyć - zauważa Ireneusz Nitkiewicz, radny SLD Lewica Razem. - Ale to są rzeczy na tyle ważne dla każdego Polaka - świadomość o bohaterach narodowych, o osobach, które zasłużyły się dla Polski, a bez wątpienia Lech Kaczyński taką osoba był - że każdy powinien tą decyzję zrozumieć - uważa radny Tomasz Rega, przewodniczący Zarządu Miejsiego PiS w Bydgoszczy.

13 ulic będzie miało nowych patronów. Wśród nich m.in. Teodora Duracza zastąpi Tomasz Gollob, gen. Zygmunta Berlinga - gen. August Fieldorf ps. "Nil", Leona Kruczkowskiego - Zbigniew Herbert, Bolesława Rumińskiego - Krzysztof Gotowski, Romana Chłodzińskiego - Kazimierz Hoffman. Przodowników pracy zastąpi - ulica Bernarda Sliwińskiego. - Mój ojciec do żadnej partii nie należał i był przodownikiem pracy, dlatego, że ciężko pracował - mówi jedna z bydgoszczanek.

Zmiany są konieczne, bo - jak tłumaczą historycy IPN - funkcjonowanie nazw odwołujących się do systemu totalitarnego w przestrzeni publicznej jest niezgodne z polskim prawem. - Wśród tych 13 nazw, są także nazwy, które propagują działalność władz komunistycznych, odnoszą się do bohaterów, działaczy komunistycznych - przypomina Edyta Cisewska, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Tomasz Gollob, najbardziej utytułowany polski żużlowiec i indywidualny mistrz świata z 2010 roku, też był zaskoczony, ale propozycję miał przyjąć z dużą satysfakcją. - Fajnie takiego żużlowca mieć tutaj u siebie na ulicy z jego imieniem i nazwiskiem - uważa jedna z mieszkanek dotychczasowej ul. Duracza.

Zmiany nazw patronów ulic wejdą w życie dwa tygodnie po opublikowaniu ich w dzienniku urzędowym, czyli 28 grudnia. Mieszkańcy nie poniosą opłat z tym związanych. Zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r., mieszkańcy zmienionych nazw ulic nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność.

Miasto może zaskarżyć decyzję wojewody.

13 ROND i ULIC DO ZMIANY
- Aleja Planu 6-letniego na Aleję Prezydenta Lecha Kaczyńskiego;
- ul. Teodora Duracza na ul. Tomasza Golloba;
- Rondo I Armii Wojska Polskiego na Rondo Solidarności Rolników Indywidualnych;
- ul. Armii Ludowej na ul. ppor Danuty Siedzikówny „Inki”;
- ul. Generała Zygmunta Berlinga na ul. Generała Augusta Fieldorfa „Nila”;
- ul. Leona Kruczkowskiego na ul. Zbigniewa Herberta;
- ul. Oskara Langego na mjr Jana Henryka Żychonia;
- ul. Stanisława Lehmana na ul. Władysława Stomy;
- ul. Przodowników Pracy na ul. Bernarda Śliwińskiego;
- ul. Bolesława Rumińskiego na ul. Krzysztofa Gotowskiego;
- ul. płk Iwana Tałdykina na gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego;
- ul. Romana Chłodzińskiego na ul. Kazimierza Hoffmana;
- ul. Jana Piechockiego na ul. Zbigniewa Raszewskiego.