Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało w środę nowy blok. Budynek znajduje się przy ul. Poznańskiej, niedaleko miejsca, gdzie znaleziono szczątki jeńców wojennych. To pierwszy blok powstającego tam osiedla.

- W porównaniu warunków, które mieliśmy, to jest kolosalna zmiana. Pozytywna zmiana. Cieszymy się, że jesteśmy już „na nowym” - przyznaje Dawid Pniewski.

- Mamy panele w pokojach. Mamy wykładzinę w kuchni i urządzenia sanitarne pomontowane. Ponieważ są to budynki wyższe, pięciokondygnacyjne, są windy, czyli jest to ułatwienie dla niepełnosprawnych i starszych osób - informuje Beata Żółtowska, prezes TTBS.

- Na tym terenie dokonaliśmy dokładnej kwerendy, jeśli chodzi o szczątki ludzkie, które tutaj odnaleziono. Wszystkie zostały znalezione i przewiezione na cmentarze, więc tu nie ma już żadnych szczątków, dzięki temu teren ma teraz charakter inwestycyjny. Oczywiście zostaną oznakowane te miejsca, gdzie były znalezione. To będą tereny zielone. Tam nie będzie budynków i placów zabaw - zapewnia Michał Zaleski prezydent Torunia.