Są zmiany w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino". Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie "Polityki rządu dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym". Zarządzanie strategicznymi magazynami paliw i związana z nimi logistyka mają być powierzone spółkom ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Co to oznacza dla inowrocławskiego zakładu, który dotychczas funkcjonował w strukturach PKN Orlen, gdzie Skarb Państwa ma 30 proc. udziałów, mówili w środę związkowcy z NSZZ "Solidarność".

Największy w Polsce producent solanki, który w podziemnych kawernach solnych magazynuje zapasy ropy naftowej i paliw jako rezerwy dla całego kraju - kopalnie soli „Solino" w Inowrocławiu czekają wkrótce zmiany. - Decyzją rządu, nowym właścicielem kopalni soli „Solino" w Inowrocławiu jest PGNiG, a ściślej jedna z jego spółek - Gaz-System - informuje Jacek Żurawski, przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „"Solidarność”.

Nowy właściciel ma przejąć aktywa od PKN Orlen w ciągu 12 miesięcy od wejście w życie rządowego programu, czyli prawdopodobnie do końca roku 2018. Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" chwalą takie rozwiązanie. - Wreszcie rząd bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne w tym obszarze i nadzór, bo chce powierzyć to spółkom Skarbu Państwa - uważa Jerzy Gawęda, przewodniczący NSZZ „Solidarność przy IKS „Solino".

Związkowcy „Solidarności” od lat alarmowali, że podziemne magazyny paliw przy zakładzie nie funkcjonują poprawnie . Na przełomie roku 2014/2015 pracownicy kopalni podjęli strajk głodowy. Domagali się rozbudowy magazynów oraz zachowania gwarancji socjalnych dla załogi. Dziś mówią o satysfakcji. - Obroniliśmy miejsca pracy. To jest podstawowa rzecz. Druga sprawa bardzo istotna to jest to, że trzeba być bardzo konsekwentnym - przyznaje Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. W „Solino” zatrudnionych jest obecnie 260 osób. PKN Orlen nie komentuje sprawy. Potwierdza jedynie, że cały czas jest właścicielem kopalni.