20 stycznia

Blisko 30 chórów zaprezentuje się podczas XIII edycji konkursu Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru "Collegium Cantorum". Uczestnicy XIII. Odbędzie się w trzecią sobotę stycznia o godz. 8.45 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej. Na 16.45 zaplanowano przemarsz chórów na rynek, tam kolędowanie chórów przy żłóbku przed ratuszem. O 18.00 Uroczysta Msza Święta w kościele pw. WNMP (fara), a godzinę później ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i koncert laureatów (też w farze).

Cele konkursu to: pobudzanie zainteresowania muzyką chóralną, popularyzacja wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek, konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy chórami i dyrygentami, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych oraz promocja miasta Chełmna i regionu.

Konkurs adresowany jest wyłącznie do zespołów amatorskich w kategoriach: chóry mieszane, chóry jednorodne i zespoły wokalne.

Repertuar i zasady konkursu: kolędy, pastorałki, pieśni świąteczne (polskie i obce) – minimum 3 utwory a cappella, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z akompaniamentem instrumentalnym (instrument akompaniujący zapewnia chór we własnym zakresie); czas występu max. 15 min (wraz z wejściem i zejściem zespołu); utwory podane w karcie zgłoszenia są obowiązujące i nie mogą być zmienione; o kolejności przesłuchań decyduje Rada Artystyczna; konkurs zakończy Msza Święta po której nastąpi werdykt jury i koncert laureatów; zespoły zobowiązane są do wzięcia udziału w koncercie laureatów.

Nagrody: Grand Prix – 1500 zł dla najlepszego chóru biorącego udział w konkursie; zdobywcy poszczególnych pasm otrzymają puchary lub nagrody rzeczowe; jury może przyznać także wyróżnienia i nagrody specjalne; Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta; jury ma prawo do innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.