9.01: Niepełnosprawni reprezentanci różnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, warsztatów terapii zajęciowej wcielili się dziś się w rolę radnych województwa. Podczas sesji zgłaszali interpelacje, sygnalizowali potrzeby osób niepełnosprawnych i wskazywali bariery ograniczające jakość ich życia. Czy wspólne obrady integrują różne środowiska? Czego osoby niepełnosprawne oczekują od rządu, a czego od samorządu? O tym Anna Trzcińska rozmawia z Aleksandrą Gierej, dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON i Grzegorzem Dudzińskim, prezesem Fundacji Światłownia - Kultura bez Barier.