10.01: Technikum Elektroniczne, wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, zajęło tym razem drugie miejsce w rankingu "Perspektyw". Czy kryteria, które brano pod uwagę w tym rankingu, w pełni oddają obraz edukacji na poziomie szkół średnich? Jakiego absolwenta dają dzisiaj szkoły średnie, a jak jego przygotowanie oceniają wyższe uczelnie? Mówi się, że blisko 800 mln ludzi będzie musiało się przekwalifikować w 2030 roku, ponieważ ich pracę zastąpią maszyny. Czy edukacja współczesna już dzisiaj o tym myśli? Jakie są na to dowody? – o tym m.in. Grażyna Rakowicz rozmawia z Agnieszką Sumicką, wicedyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy i dr inż. Mścisławem Śrutkiem, prodziekanem ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Telekomunikacji i Informatyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.