Ćwiczenia i adaptacja do obecnych i przyszłych zagrożeń zdominują rok 2018 w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Do najważniejszych należą - Resolute Support, szkolenie dla żołnierzy wyjeżdżających do Afganistanu, ćwiczenia gotowości Brilliant Joust, czy podnoszące sprawność dowódczą CWIX. Centrum włączy się również w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. O planach na rok 2018 poinformował gen. dyw. Wilhelm Grün, dowódca Centrum w Bydgoszczy podczas spotkania noworocznego.