22.02: Polityka surowcowa państwa, pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło ziemi, zasoby naturalne w regionie i ich wykorzystanie - na te tematy Mariusz Kluszczyński rozmawia z Mariuszem Orionem Jędryskiem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównym Geologiem Kraju, pełnomocnikiem rządu ds. polityki surowcowej państwa.