9.03: W tym roku mija 100 lat odzyskania niepodległości Polski. Kościół chce się włączyć w obchody tej szczególnej daty. W jaki sposób? Jaka była rola Kościoła w drodze do niepodległości: czy tylko integracja i kształtowanie świadomości Polaków? Niektórzy historycy wskazują, że Kościół miał też trudne karty w tej drodze do niepodległości i że tegoroczne obchody to czas, aby Kościół mógł się z nich oczyścić. W dobie Internetu, na ile młodzież jest otwarta na kultywowanie tradycji? Czy przywracanie pamięci historycznej i narodowej jest w mniejszych miejscowościach łatwiejsze, a może wręcz odwrotnie? - o tym m.in. Grażyna Rakowicz rozmawia z księdzem kanonikiem, dr Piotrem Siołkowskim, proboszczem parafii w Czernikowie