„Wydatki publiczne powinny być przejrzyste” - mówi poseł Tomasz Latos. Dlatego wystąpił do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego o udzielenie Informacji, jak te pieniądze władze województwa wydają. Marszałek Piotr Całbecki odpowiada, że pytania o wydatki są częste i za każdym razem udzielana jest odpowiedź.

Poseł Tomasz Latos w trybie udzielenia informacji publicznej pyta marszałka województwa m.in. o wydatki na podróże służbowe, wysokość premii, czy wykorzystywanie kart płatniczych. - Taka informacja jest niezbędna, abyśmy mieli pełne wyobrażenie na temat kosztów, jakie generuje obecna władza w województwie. Pan Marszałek na kilka miesięcy przed wyborami powinien jasno powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja finansowa - argumentuje Tomasz Latos, poseł PiS.

Marszałek zgadza się, że transparentność w wydatkach publicznych musi być i oczywistym jest, że informacja zostanie posłowi udzielona; tak, jak i innym osobom, które składają podobne pisma do urzędu. - Urząd Marszałkowski - tak, jak wszystkie instytucje publiczne, finansowane ze środków publicznych - muszą być transparentne, a wydatkowanie tych środków zgodne z celem, do którego jesteśmy powołani, dlatego z przyjemnością panu posłowi na te pytania odpowiemy - zapewnia Piotr Całbecki.

Podobne pytania o wydatki włodarzy z regionu do urzędów miejskich mają kierować również radni PiS.