Podczas wtorkowej konferencji w Toruniu dyskutowano o konieczności dopasowania systemu kształcenia do rynku pracy. Marszałek województwa wręczył również stypendia najlepszym uczniom szkół zawodowych i techników.

Technik mechatronik, logistyk, fryzjer - młodzi ludzie coraz częściej wybierają szkoły zawodowe. - Mam możliwość odbycia praktyk , czyli wiem, czego mogę się spodziewać w późniejszym czasie od danego zawodu - mówi Anna Klimza z Technikum Menedżerskiego w Toruniu. - Wychodzimy ze szkoły już z pewnym zawodem. Prościej jest później znaleźć pracę, nawet studiując - przekonuje Jakub Chamski z Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. - Wiedziałam, że liceum ogólnokształcące nie będzie dawało mi takich możliwości, jakie daje mi technikum i nie żałuję tej decyzji - nie kryje Patrycja Ris z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku

Według badań, najbardziej pożądane są zawody związane z nowoczesnymi technologiami oraz fachowcy z zakresu usług. Zdaniem władz województwa, kształcenie zawodowe zgodne z potrzebami rynku pracy jest w tej chwili sprawą priorytetową. - Corocznie robione są badania zapotrzebowania przez Wojewódzki Urząd Pracy jakie kierunki są najbardziej oczekiwane, ale jednocześnie chcemy, aby szkoły zawodowe były elastyczne, jeśli chodzi o kształcenie i żeby rzeczywiście tych uczniów, którzy są tam powiązać z pracodawcami - tłumaczy Domicela Kopaczewska, dyrektor departamentu edukacji i kształcenia ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas spotkania zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, wręczono stypendia 622 uczniom szkół zawodowych i techników z całego regionu, którzy uzyskali najwyższe średnie z przedmiotów zawodowych. W ramach projekt stypendialnego "Prymusi zawodu Kujaw i Pomorza" laureaci otrzymali od 2 do 5 tys. zł. - Stypendium otrzymałem za średnią ocen 5,27 i za średnią z przedmiotów zawodowych 5,50 oraz za oczywiście osiągnięcia w olimpiadach i konkursach - zdradza Patryk Pliszczyński z Zespołu Szkół nr 2 im Adama Mickiewicza w Chełmnie

Dyrektorów szkół, w których stypendystów było najwięcej, uhonorowano specjalnymi certyfikatami. - Postawiliśmy na jakość praktycznej nauki zawodu i myślę, że poszliśmy w dobrym kierunku. Przejrzeliśmy programy nauczania. To, co się dało naprawić zgodnie w ramach prawa, naprawiliśmy - podsumowuje Jacek Gniatkowski, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Brodnicy.

Podczas konferencji w Arenie Toruń, swoją ofertę zaprezentowało 25 szkół zawodowych, firm współpracujących z tymi placówkami oraz uczelni z kujawsko-pomorskiego. - Odpowiadamy na zapotrzebowanie; na to, co lokalny tutaj rynek tutaj potrzebuje, w ramach praktyk. Oni też są zapraszani do pracy w firmach, nie mamy problemu. Szczerze zapraszam na te kierunki tych młodych ludzi - zachęca dr hab. Anna Bartkiewicz z wydziału astronomii, fizyki i informatyki stosowanej UMK.

We wtorek też na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbyły się Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji Akademickiej, gdzie kandydaci do szkół wyższych mogli zapoznać się z pełną ofertą kształcenia. - Jest dużo większe niż parę lat temu zainteresowanie kierunkami ścisłymi na pewno i przyrodniczymi. Jest dużo większe zainteresowanie kierunkami technicznymi - ocenia Aleksander Anikowski z działu promocji i informacji UMK.

Eksperci twierdzą, że warto wybierać kierunki, zgodne z zainteresowaniami i potrzebami oraz stawiać na jakość kształcenia.