Na ulicy Łódzkiej w Toruniu rozpoczęła się rozbiórka południowego wiaduktu. Z uwagi na kursowanie pociągu, większość prac prowadzona jest w godzinach nocnych. Cała operacja zakończy się w drugiej połowie maja 2018 roku.

Zanim przystąpiono do budowy o planach poinformowano mieszkańców, których domy znajdują się blisko wiaduktu. - Ustaliliśmy, że muszą być prace w nocy ze względu na ruch pociągów na torach, ale to dopiero ma się zacząć. Myślę, że przetrzymamy. Przyzwyczajeni jesteśmy, bo i tak słyszymy przecież, tutaj nie jest tak cicho, jest duży ruch - stwierdza jedna z mieszkanek. - Na pewno jest dobre, bo to co się buduje to jest dobrze, tylko trzeba to jakoś przeżyć - dodaje inny mieszkaniec.

Roboty prowadzone są w nocy, ponieważ w tym czasie kolej ma przerwę technologiczną w kursowaniu pociągów. Prace mogą być prowadzone od północy do czwartej rano. Rozbiórka wiaduktu będzie trwać do połowy maja w dni powszednie. W długi weekend majowy prace również zostaną wstrzymane. - W trakcie rozbiórki wiaduktu w ciągu tych czterech godzin musimy najpierw wyłączyć energię elektryczną na trakcji, przystąpić do robót, a potem na końcu odebrać torowisko po robotach, żeby nie było żadnych zanieczyszczeń - wyjaśnia Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD w Toruniu.

Najpierw zostaną zdjęte belki, następnie rozkute zostaną fundamenty. Rozbiórka konstrukcji to, w ocenie wykonawcy prac, jedna z ważniejszych części trwającej przebudowy ul. Łódzkiej. Rozbiórka jest wykonywana ręcznie. Do prac wykorzystuje się koparki z młotami, dźwig, ładowarki i drobny sprzęt budowlany. Po rozbiórce istniejącego wiaduktu rozpocznie się budowa nowego, który będzie szerszy i wyższy. Prace związane z rozbiórką zostały podzielone na dwa etapy. - Na początku będą wykonane roboty ziemne, następnie przystąpimy do wykonania podpór, po wykonaniu podpór nastąpi etap montażu belek, po montażu belek przystąpimy do robót wykończeniowych, czyli do wykonania przyczółków, izolacji i górnych warstw nawierzchni - mówi Krzysztof Futro, kierownik budowy z ramienia PBDI S.A.

Równolegle z pracami budowy wiaduktu będą wykonywane roboty drogowe. Cały ruch został przekierowany na nowo wybudowaną nitkę przy ulicy Łódzkiej, jednak w związku z wykonywaniem warstwy bitumicznej będą przejściowe utrudnienia na tym odcinku. Przebudowa ul. Łódzkiej zakończy się 21 października 2018 r. Inwestycja kosztuje 16,8 mln zł, z czego 85% zostanie pokryte ze środków unijnych.