Na pocisk moździerzowy, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, natknął się gospodarz w trakcie prac polowych we wsi Zasady (pow. brodnicki).

Dyżurny brodnickiej policji otrzymał informację o znalezionym w Zasadach niewybuchu. Mundurowi ustalili na miejscu, że właściciel gospodarstwa podczas prac polowych wykopał z ziemi przedmiot przypominający pocisk moździerzowy najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu wezwanych saperów. Żołnierze z Chełmna wywieźli niewybuch na poligon i wysadzili go.

Służby przypominają, że niewybuchy są bardzo niebezpieczne. Wydobywanie ich lub przemieszczanie grozi kalectwem a nawet śmiercią. Zawsze, gdy ujawnimy przedmiot przypominający niewybuch, należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji (nr alarmowy 997). Nie wolno dotykać niebezpiecznego znaleziska!