16.04: Rozpoczął się proces formowania 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, do pierwszego batalionu w Toruniu. Jak wielu jest ochotników, w tym osób młodych? Miejsce w WOT, jest zarówno dla osób pracujących, jak i bezrobotnych- którzy wśród tych chętnych przeważają? Czym argumentują swoją decyzję? Innowacyjny system szkolenia "terytorialsów" będzie trwał trzy lata, a jego priorytetem ma być szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Jak żołnierze ci zostaną do swojej misji przygotowani, a jaką rolę będą pełnić podczas wojny? – o tym m.in. Grażyna Rakowicz rozmawia z ppłk Pawłem Lechem, zastępcą dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady WOT