Zespół dawnego klasztoru Norbertanek w Strzelnie otrzymał tytuł Pomnika Historii. Dokument na ręce proboszcza parafii p.w. Świętej Trójcy Ottona Szymkowa złożył prezydent RP, Andrzeja Duda.

- Chciałem z całego serca podziękować za opiekę nad tą piękną, zabytkową substancją; nad tymi wielkimi świadectwami naszej historii; nad tymi wielkimi świadectwami naszych dziejów - dziękował Andrzej Duda.

Zabytek zbudowano na przełomie XII i XIII wieku w Strzelnie, siedzibie jednego z najstarszych zakonów żeńskich w Polsce. Norbertanki zbierały, a także chroniły cenne sakralne dzieła. Zespół składa się z dwóch romańskich świątyń: kościoła pw. Świętej Trójcy i kościoła św. Prokopa. Na terenie zabytku jest również klasztor oraz obecna plebania, która dawniej była dworem prepozytów.

Tytuł Pomnika Historii nadawany jest w związku ze szczególnym znaczeniem kulturalnym dla kraju.