Wojewoda odpowiada prezydentowi Bydgoszczy na zarzuty dotyczące budowy Trasy Uniwersyteckiej. W liście do Rafała Bruskiego Mikołaj Bogdanowicz zadaje szereg pytań dot. inwestycji. Podkreśla, że mimo braku dobrej woli ze strony prezydenta, dokłada wszelkich starań, by dokończyć postępowanie egzekucyjne. Na postawione pytania, w kolejnym liście, odpowie prezydent.