16.05: Pozycja Polski i regionu w rankingu innowacyjności. Czy uczymy myśleć innowacyjnie? Konkurs "Mój Innowacyjny Wynalazek" - na ne tematy Mariusz Kluszczyński rozmawia z Maciejem Krużewskim, prezesem Kujawsko–Pomorskiej Agencji Innowacji.