Zmiany klimatu i skuteczne działanie w sytuacji klęsk żywiołowych - w centrum zainteresowania unijnych delegatów. Podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli dyskutowano na temat mechanizmów ochrony ludności. Nowe rozwiązania mają m.in. zminimalizować skutki nagłych zjawisk pogodowych. Relacja Karoliny Ratajczak