W Centrum Onkologii otwarto oficjalnie Innowacyjne Forum Medyczne. Tu leczenie chorych z rozsianym rakiem będzie skrojone na miarę ich potrzeb. Specjaliści w każdym przypadku zastosują terapię indywidualną, dostosowaną do struktury genetycznej i typu nowotworu.

Po operacji raka krtani, Irena Soroczyńska musiała się ponownie zmierzyć z trudnym przeciwnikiem, jakim jest nowotwór. Tym razem choroba zaatakowała płuco. Pacjentka jest już po operacji wycięcia guza. Czeka ją dalsze leczenie, ale zanim się zacznie, lekarze wykonają badania genetyczne. To pozwoli ocenić, jaki rodzaj terapii okaże się najbardziej skuteczny dla tej chorej. - Ja jestem pełna nadziei, że to mi pomoże, bo nie wiadomo, czy będzie potrzebna radioterapia, chemioterapia, a tu będzie wiadomo, co mi jest potrzebne, co mi jest wskazane, żeby mi pomóc do końca - przyznaje pacjentka.

To tzw. terapia celowana. Centrum Onkologii w Bydgoszczy stosuje taką metodę leczenia najczęściej u chorych z zaawansowanym nowotworem. Wtedy trzeba rozpracować genetyczny kod nowotworu i dopasować do niego lek. - Jeżeli stwierdzimy określoną wrażliwość w układzie genetycznym nowotworu na leczenie, które chcemy zastosować, to możemy liczyć na przedłużenie życia od roku do pięciu lat - wyjaśnia prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Osiem lat temu szpital rozpoczął starania, realizować badania genetyczne u chorych. Teraz oficjalnie oddano do użytku budynek, w którym mieści się Innowacyjne Forum Medyczne z całym potrzebnym do tego zapleczem. W tych laboratoriach styka się praca genetyków i onkologów. Kiedyś były to pojedyncze analizy geny, dzisiaj - dzięki technice i nauce - to badania udało się mocno rozszerzyć. - I nie tylko z krwi, ale też z tkanki nowotworowej. Ta informacja, te zmiany w tkance nowotworowej mogą bezpośrednio przyczynić się do informacji dla naszych klinicystów, onkologów, ażeby wiedzieli, że pacjent ma taką zmianę, która predysponuje go do terapii celowanej; że ta terapia może być idealnie uszyta na miarę pacjenta - tłumaczy dr hab. Marzena Lewandowska, genetyk w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

To kosztowne badania. Leczenie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Otwarciu Innowacyjnego Forum Medycznego przy Centrum Onkologii towarzyszyła tez konferencja naukowa z udziałem lekarzy i genetyków z całego świata.