Dostęp do źródeł energii odnawialnej, modernizacja oraz budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych czy doposażenie instytucji opieki zdrowotnej - to kolejne przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.