Organizacje pozarządowe są dziś obecne niemal w każdej sferze życia. We Włocławku wręczono nagrody marszałka województwa za najlepsze inicjatywy społeczne realizowane właśnie przez organizacje pozarządowe.

Działają na rzecz lokalnych społeczności, osób niepełnosprawnych, promocji regionalnej turystyki. 12 kolejnych organizacji pozarządowych zostało docenione za przeprowadzone inicjatywy. - Chcieliśmy podkreślić to, że osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą mieć dostęp do wszelkich dóbr kultury, do wszelkich instytucji gdzie każdy z nas - osoby sprawne – mogą dostać się bez żadnych problemów - wyjaśnia Justyna Rykowska ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

Spośród 23 organizacji, które złożyły akces do konkursu, 12 zdobyło wymaganą regulaminem liczbę punktów i tym samym zakwalifikowało się do drugiego jego etapu. Kapituła jednomyślnie postanowiła zarekomendować zarządowi województwa do nagrody wszystkie 12 inicjatyw. - Spotykamy się tutaj z wyjątkowymi ludźmi, którzy robią wyjątkowe rzeczy a poza tym są bardzo ważnymi partnerami samorządu województwa zarówno dziedzinie społecznej, jak i gospodarczej - podkreśla Aneta Jędrzejewska, członek Zarządu Województwa: 0:04

"To od nas samych, naszej osobowości i tego skąd pochodzimy zależy to, ile i jak będziemy działać na rzecz spraw i interesów społecznych" - ocenia socjolog, dr Magdalena Nowak Paralusz. Akurat Polacy oceniani są jako społeczeństwo zaangażowane. - W skali całego społeczeństwa to jednak niewielka liczba, oscylująca od około 5 w porywach do 10 proc., natomiast to „w porywach” to jest wtedy, kiedy mamy jakieś akcje - ocenia socjolog Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

”Rodzynki z pozarządówki” wyłoniono po raz 11.