W związku z wydanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2011 r., Organizacje Pożytku Publicznego mają możliwość ubiegania się o bezpłatne emisje spotów kampanii społecznych na antenach Telewizji Polskiej S.A.

W przypadku TVP3 Bydgoszcz emisje kampanii społecznych w pasmach własnych oddziału, mogą odbywać się na mocy zawartej umowy, w której wysokość opłaty licencyjnej wynosi 10 zł brutto. Ażeby móc skorzystać z takiej możliwości, należy przekazać gotowy materiał filmowy wraz z pismem przewodnim do Dyrektora TVP S.A w Warszawie Oddział w Bydgoszczy, Anny Raczyńskiej. W piśmie należy opisać planowaną kampanię, zakres oraz termin jej trwania.

TVP3 Bydgoszcz zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do emisji spotów nie spełniających wymogów merytorycznych i technicznych obowiązujących w TVP S.A.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Biuro Reklamy TVP3 Bydgoszcz: Elwira Ziółkowska (nr tel. 52 375 75 91, e-mail: elwira.ziolkowska@tvp.pl), Magdalena Kozerska (nr tel. 52 375 75 10; e-mail: magdalena.kozerska@tvp.pl).