O problemach i wyzwaniach stawianych przed współczesną edukacją w obliczu rozwoju mediów, dyskutowali uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania w Toruniu. Konferencja była również w pełni wirtualna, bo jej uczestnicy łączyli się ze sobą przez internet.

- Edukacja wirtualna, jak wiemy, staje się coraz bardziej popularna. Znajdujemy sposoby na współpracę obszaru edukacji z platformami internetowymi. Wiemy, jak włączyć uczniów w różne wirtualne obszary, zaczynając już od tych małych dzieci w szkole - poprzez tablice interaktywne, nauczanie online - aż do studentów - tłumaczy Diane Boothe z Boise State University.

- Problematyka, która tu jest poruszana, dotyczy przede wszystkim aspektów języka, dlatego, że językiem głównie występującym, istotnym w kontekście Europy, jest język angielski. I to jest w zasadzie język internetu. Pani profesor, która rozpoczynała wystąpienie, mówiła o tym, że drugim jest język chiński. Jest mowa dziś też o tym, że człowiek jest zagubiony w przestrzeni Internetu - wyjaśnia prof. Dorota Siemieniecka z UMK w Toruniu, przewodnicząca komitetu naukowego konferencji.

- Wiemy, że młodzież bardzo szuka takich ciekawych tematów, które są omawiane na lekcjach. Wiele rzeczy ich interesuje, zadają pytania. Przygotowujemy takie materiały multimedialne, umieszczamy je w internecie. Rozwijamy portal edukacyjny i odpowiadamy na zapotrzebowanie młodzieży - tłumaczy dr Andrzej Karbowski z Wydziału Fizyki i Astronomii UMK w Toruniu.