Prorektorzy publicznych wyższych szkół technicznych z całej Polski na spotkaniu w Bydgoszczy. Przedstawiciele uczelni dyskutowali m. in. o „Ustawie 2.0”, która niesie ze sobą szereg zmian i ma wejść w życie w październiku tego roku. Prorektorzy zgłaszali swoje opinie i obawy, a na pytania odpowiadał dr Andrzej Kurkiewicz z Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

To ma być "Konstytucja dla nauki". Ustawa 2.0 ma zacząć obowiązywać w październiku tego roku. Dla uczelni wyższych oznacza zmiany. Większa rola rektora, nowy organ czyli rada uczelni, inny sposób finansowania, mniejsza liczba dyscyplin naukowych to tylko niektóre z nich. - Ogólnie jest akceptacja dla tej ustawy - nie tylko naszego środowiska bydgoskiego, czy naszego środowiska regionalnego - natomiast problem tkwi w szczegółach - prof. dr hab. Adam Podhorecki z UTP w Bydgoszczy.

Władze uczelni wyższych dostrzegają zalety ustawy, ale też jej wady. Wśród nich m.in. niejasne informacje dotyczące przyszłości pracowników uniwersytetów. - Nie ma jasnych zapisów, co do wieku. W ustawie jest propozycja dotycząca zatrudnienia profesorów do 67. roku życia. Nie ma jasności, jest wiele obaw - przyznaje prof. dr hab. Janusz Kotowicz z Politechniki Śląskiej.

W ich rozwianiu miało pomóc to spotkanie zorganizowane na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Prorektorzy publicznych wyższych szkół technicznych z całej Polski dyskutowali o zmianach, jakie niesie za sobą „Ustawa 2.0”. Z władzami uczelni dyskutował przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Więcej jest plusów niż minusów. Są zagrożenia, do których jesteśmy przekonywani, że nie niosą za sobą dużych zmian, natomiast daje większą autonomię uczelni. Największy problem, jaki był dyskutowany, to wprowadzenie rady uczelni - wyjaśnia prof. Adam Januszko z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Wprowadzenie rady, która - zdaniem niektórych - może być upolityczniona. - Rada uczelni jest stworzona tylko przez władze organu uczelnianego; w tym przypadku - senat. Nikt inny nie ma wpływu na tworzenie tego organu - podkreśla dr Andrzej Kurkiewicz z Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW.

Przeciwko „Ustawie 2.0” protestują studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego. Ich zdaniem, wprowadzenie tzw. „Konstytucji dla Nauki” przyczyni się m. in. do zwiększenia politycznych nacisków na działalność badawczą i dydaktyczną.