TEMATY DNIA: Więcej pieniędzy na budowę i remonty dróg lokalnych. Podpisano porozumienie w sprawie budowy IV kręgu Opery Nova. Udało się przywrócić działanie Systemu Rejestracji Państwowych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz platformy ePUAP.