Chcą działać na rzecz osób wykluczonych i marginalizowanych. Członkowie nieformalnej grupy "Stan Równości" w Bydgoszczy, zapowiadają, że powołają stowarzyszenie i będą wspierać środowisko LGBT+

Naszym celem jest wspieranie osób należących do grupy LGBT+. Obejmuje to przeciwdziałanie dyskryminacji, edukowanie społeczeństwa oraz promowanie tolerancji. Dążymy do tego, żeby w Bydgoszczy każda osoba mogła być sobą, niezależnie od orientacji seksualnej i tożsamości płciowej - mówi Jakub Rymsza, członek grupy "Stan Równości".

Grupa "Stan równości" chce założyć stowarzyszenie i działać na rzecz środowisk LGBT. W czerwcu członkowie grupy zamierzają zorganizować festiwal gier, podczas którego gracze będą wcielać się w osoby homoseksualne lub transpłciowe. W planach jest też organizacja "Bydgoskiego Dnia Milczenia", który ma pokazać sprzeciw wobec dyskryminacji i homofobii.