TEMATY DNIA: Susza pustoszy regionalne pola. Mieszkańcy Dziewierzewa pozywają proboszcza. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafią na budowę kolejnych targowisk i na gospodarkę wodno-ściekową.