Pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafią na budowę kolejnych targowisk oraz na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się w środę uroczyste podpisanie umów na realizację tego typu projektów w gminach Papowo Biskupie, Pruszcz, Janowiec Wielkopolski oraz Izbica Kujawska.

Wsparcie z PROW w wysokości 1,6 mln zł umożliwi budowę dwóch nowych targowisk w Papowie Biskupim i Mroczy oraz pozwoli na modernizację istniejącego targowiska w Grudziądzu.

Dodatkowe fundusze umożliwią także realizację kolejnych projektów z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej. Mowa tutaj m.in. o przebudowie przepompowni w stacji uzdatniania wody w Topolnie, rozbudowie sieci wodociągowej w Serocku w powiecie świeckim, rozbudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Tonowie oraz przebudowie stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach.