13.06 – TEMATY DNIA: Susza na polach - komisje szacują straty. Parafianie kontra proboszcz - spór o sprzedaż majątku kościoła w Dziewierzewie przed sądem. Działają na rzecz innych - we Włocławku Forum Organizacji Pozarządowych. Mniejszy ruch w mieście, więcej robót na drogach. Teatr Kameralny w Bydgoszczy połączy historię z nowoczesnością. W podwłocławskim Kruszynie oficjalnie otwarta została nowa sala gimnastyczna - posłuży nie tylko najmłodszym, ale mieszkańcom całej gminy.