14-19 czerwca

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu świętuje w 2018 roku jubileusz 50-lecia istnienia. Kulminacją obchodów będą uroczystości w poniedziałek 18 czerwca, podczas których doktoratem honoris causa UMK w Toruniu zostanie uhonorowany laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii - prof. Robert Franklin Engle. Ceremonia rozpocznie się o godz. 11:00 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11. W programie znalazły się m.in.: wystąpienia władz rektorskich UMK i dziekańskich WNEiZ oraz zaproszonych gości, wręczenie wyróżnień, nadanie doktorantu h. c. prof. R.F. Engle'owi i jego wykład oraz minirecital Chóru Akademickiego UMK.

Oprócz głównych obchodów okrągłego jubileuszu WNEiZ, zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących, m.in. debaty poświęcone ważnym problemom gospodarki Polski i świata. Do tej pory dyskutowano o "Transformacji polskiej gospodarki", "Kształceniu ekonomistów w Polsce" oraz "Międzynarodowych przepływach kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich z udziałem Polski".

W czwartek 14 czerwca o 14:00 w siedzibie WNEiZ nastąpi odsłonięcie tablicy Audytorium prof. dr. hab. Jerzego Tomali - zmarłego w 2017 r. współtwórcy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, prorektora UMK w latach 1978–1981, prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w latach 1969–1972, dyrektora Instytutu Ogólnoekonomicznego w latach 1976–1983 oraz wieloletniego kierownika Katedry Ekonomii Politycznej i Polityki Społeczno-Gospodarczej.

W piątek 15 czerwca odbędzie się także Zjazd Absolwentów wszystkich kierunków WNEiZ UMK.

W dniach 17-19 czerwca na WNEiZ odbędą się zorganizowane w ramach jubileuszu półwiecza Wydziału dwie konferencje naukowe przygotowane przez Katedrę Zarządzania Finansami UMK. Pierwsza z nich będzie spotkaniem Katedr Finansów 2018 i będzie poświęcona współczesnym finansom w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego. Wezmą w niej udział goście z Niemiec, Włoch, Turcji, Łotwy, Tajlandii i Kolumbii oraz członkowie Rady Polityki Pieniężnej. W trakcie konferencji odbędą się m.in. posiedzenia: Komitetu Nauk o Finansach PAN i Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

Drugim z jubileuszowych wydarzeń naukowych jest VI Międzynarodowa Konferencja "Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju". Ideą, która przyświeca przedsięwzięciu jest stworzenie forum wymiany poglądów dla przedstawicieli nauki z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich na temat roli zrównoważonego rozwoju w dyscyplinie finanse i jego wpływu na potencjał i konkurencyjność gospodarki.

Więcej informacji o jubileuszu na stronie  WNEiZ