Działają w niemal każdej sferze życia - turystyce, edukacji, ochronie zdrowia, czy pomocy społecznej. Bydgoskie organizacje pozarządowe zaprezentowały swoją działalność podczas pikniku na Wyspie Młyńskiej. To doskonała okazja, by zachęcić do aktywności społecznej.

"Życie po '60' też może być inspirujące i aktywne" - przekonują seniorzy z Klubu "Radość", działającego przy Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej "Wyżyny". - Dzielimy się swoimi wrażeniami. Każdy przekazuje to, co jeszcze potrafi zrobić. Zarówno prace artystyczne, jak i kulinarne - mówi Jadwiga Wysocka, członek Klubu Seniora "Radość”.

W Bydgoszczy zarejestrowanych jest ponad 1200 organizacji pozarządowych. Wśród nich – Bydgoskie Stowarzyszenie Amazonek "Łuczniczka", które od 13 lat pomaga kobietom zmagającym się z nowotworem piersi, zarówno przed, jak i po operacji. - W naszym stowarzyszeniu są również wolontariuszki, które co czwartek chodzą na oddział chorób raka piersi, gdzie wspierają te kobiety i tłumaczą im, gdzie mogą oczekiwać wsparcia - wyjaśnia Gabriela Brzozowska, wiceprezes Stowarzyszenia "Łuczniczka".

80 organizacji pozarządowych wspierających lokalną społeczność zaprezentowało swoje osiągnięcia na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Uzupełniają one działalność miasta, m.in. w obszarze kultury, edukacji czy zdrowia. - Także bardzo ważna jest pomoc w zakresie pomocy społecznej; pomoc osobom ubogim, niepełnosprawnym. Pomoc chorym - wylicza Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Wydarzenie zorganizował bydgoski ratusz wspólnie z organizacjami pozarządowymi.