Sejmik województwa podjął decyzję w sprawie przyjęcia nowego regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw". Urząd Marszałkowski realizuje aktualnie trzy programy stypendialne dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych uczniów szkół zawodowych oraz humanistów. W przyszłym roku ze wsparcia będzie mogło skorzystać ponad 2,7 tys. uczniów.

W minionym roku szkolnym pomoc stypendialną w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw" otrzymało 1,5 tysiąca uczniów. Jest to pomoc dla młodzieży, która dobrze radzi sobie w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Ze wsparcia skorzystać mogą uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, wygaszanych klas gimnazjalnych oraz liceów, techników i szkół branżowych.

Przyjęte przez sejmik województwa zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów dotyczą m.in. kwoty pomocy finansowej od nowego roku szkolnego stypendysta projektu będzie mógł otrzymać od 200 do 500 zł miesięcznie.

Przyznane wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym, między innymi na zakup książek i sprzętu dydaktycznego, udział w dodatkowych zajęciach, kursach, konkursach i obozach naukowych.