Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy zorganizował dzień otwarty dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Udzielano im informacji o zmienionych zasadach w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany wejdą w życie 1 lipca.