6 czerwca - 16 września

Wielospecjalistyczny programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym „Po pierwsze zdrowie” został zainicjowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego, a następnie wsparty przez Komitet Nauk Klinicznych PAN i Radę Główną Instytutów Badawczych. Głównym realizatorem jest Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów, we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”. Partnerami Programu jest Telewizja Polska S.A. oraz Polskie Radio S.A.

Trzecia edycja Programu obejmuje udział w ogólnopolskiej trasie badań przesiewowych z uwzględnieniem wydarzeń o szczególnym znaczeniu:
- czwartej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: "Muzykoterapia w rozwoju słuchowym człowieka” – Kajetany
- czwartego finału Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” – Warszawa
- specjalnego koncertu finalistów z poprzednich edycji Festiwalu – Bruksela
- premiery musicalu „Przerwana cisza” – Warszawa.

Program dotyczy promocji zdrowia w różnych obszarach polskiej nauki i medycyny. W pierwszej kolejności dotyczy narządów zmysłów, słuchu, wzroku oraz mowy, które mają decydujący wpływ na poziom i jakość komunikacji międzyludzkiej. To decyduje o rozwoju współczesnych społeczeństw świata. W sferze informacyjnej w ramach niniejszego Programu zamiarem było przeprowadzenie, poza bezpośrednimi badaniami słuchu, wzroku i mowy, akcji informacyjnej, która będzie w przyszłych latach podstawą realizacji zadania pod nazwą „Wielospecjalistyczne Całoroczne Wsparcie Zdrowia Polaków – Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”.

W tym roku dzięki zaangażowaniu eksperckich zespołów specjalistycznych: audiologów, chirurgów, dermatologów, dietetyków, foniatrów, gastroenterologów, hematologów, kardiologów, okulistów, onkologów, otolaryngologów, pediatrów, periodontologów, psychiatrów, urologów odwiedzimy ponad 20 miast,w tym kilka w Kujawsko-Pomorskiem: Włocławek (24 czerwca), Golub-Dobrzyń (7 lipca), Toruń (22 lipca), Cekcyn (5 sierpnia), Chełmża (1 września).