Pomimo wakacji spotkali się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej dla gminy Kcynia. Wsparcie ma zostać przeznaczone na usuwanie skutków ubiegłorocznej nawałnicy. Decyzją radnych, liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu w naszym mieście się nie zmieni. Dyskusję wywołała sprawa rewitalizacji kompleksu Astorii. Przedstawione zostały założenia projektu. Rajców podzieliła liczba miejsc siedzących, która według niektórych radnych nie wykorzystuje potencjału naszego miasta.