Pomieszczenia szkolno-warsztatowe zamienione na osiem mieszkań socjalnych. To efekt projektu gminy Nowe we współpracy z fundacją aktywizacji i integracji. Rodziny otrzymają nie tylko klucze do domu, również szerokie wsparcie. O projekcie i sytuacji mieszkaniowej wśród osób wykluczonych rozmawiano w czwartek w Nowem, podczas konferencji "Mieszkamy razem" z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Andrzej Włódkowski już wie, jak urządzi swoje nowe mieszkanie. Jeden pokój, kuchnie i łazienkę będzie dzielił z kolegą. Krok po kroku wychodzi z życiowego zakrętu. Nowy jest zatem nie tylko adres, ale i rozdział w życiu. - Dzięki władzom miasta wyszedłem z bezdomności, wyszedłem na prostą drogę i sześć lat utrzymuję się w abstynencji - wyznaje.

Oprócz niego, w wyremontowanym budynku zamieszka wkrótce osiem rodzin, w tym 20 dzieci. Mieszkańcy otrzymają nie tylko klucze, ale i kompleksowe wsparcie. To aktywizacja zawodowa oraz społeczna, czy w razie potrzeby - pomoc terapeuty. Mieszkańcy mają też swoje pomysły na integracje. - Wspólne mamy plany. Nawet teraz, w zeszły poniedziałek na spotkaniu ustaliliśmy, że chcemy zorganizować sobie spływ kajakowy po Brdzie - zdradza Andrzej Włódkowski.

Osiem mieszkań socjalnych powstało w ramach projektu "Mieszkamy razem przy ul. Nowej 11”. To kolejny projekt gminy Nowe oraz Fundacji Aktywizacji i Integracji. - Wiele lat temu, poprzedni burmistrz zakupił od Starostwa Powiatowego budynek po warsztatach szkolnych i stał on pusty i szukaliśmy rozwiązań, szukaliśmy na przeznaczenie komunalne lub socjalne - wyjaśnia Czesław Woliński, burmistrz Nowego.

Dzięki unijnemu wsparciu udało się pozyskać pieniądze na remont pomieszczeń i aktywizację mieszkańców. To kolejny projekt w gminie, który kładzie nacisk na pomoc osobom wykluczonym. Wcześniej w Nowem powstały mieszkania wspierane. Teraz gmina idzie krok dalej i wprowadza ideę miksu lokatorskiego. - Chodzi o to, by ci mieszkańcy zamieszkali wspólne, zamieszkali długotrwale; żeby ze sobą współpracowali, rozwiązywali swoje problemy w ramach grupy dobrosąsiedzkiej i w pewnej perspektywie, żeby się oddalali od wsparcia instytucjonalnego - tłumaczy Marcin Tylman z Fundacji Aktywizacji i Integracji.

O projekcie i pomysłach na politykę mieszkaniową w małych miejscowościach rozmawiano podczas konferencji "Mieszkamy razem". Uczestniczył w niej m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. - Jeżeli pojawiają się tego typu inicjatywny, szczególnie na tym szczeblu lokalnym, to one mogą pączkować, mogą być wzorem dla innych miasta i gmin, bo one mogą pokazywać, że jeżeli się chce, to można to zrobić, że to jest kwestia znalezienia niezagospodarowanych przestrzeni i stworzenia programu polityki miejskiej - podkreśla Adam Bodnar.

Gmina Nowe nie mówi ostatniego zdania i pracuje nad kolejnymi projektami, m.in. budowy mieszkań komunalnych i wielorodzinnych.