Premiera raz w miesiącu, w piątek o 17.35; kolejne emisje w poniedziałek o 7.00 i 20.25
Lekcja historii
Program historyczny: nieznane fakty, zapomniane wydarzenia i ludzie którzy zmienili bieg historii. Program prowadzi Iwona Komisarek.

To było jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń okresu między sierpniem 1980 roku a wprowadzeniem stanu wojennego. Najbliższy program (24 i 27 marca) poświęcimy wydarzeniom Bydgoskiego Marca 1981 roku. 36 lat temu robotnicy i chłopi razem walczyli o prawo do zarejestrowania rolniczych związków zawodowych. Z uczestnikami tamtych wydarzeń oraz z historykami porozmawiamy o tym, jak doszło do wspólnego protestu robotników i rolników.
do góry