Premiera raz w miesiącu, w piątek o 17.35; kolejne emisje w poniedziałek o 7.00 i 20.25
Lekcja historii
Program historyczny: nieznane fakty, zapomniane wydarzenia i ludzie którzy zmienili bieg historii. Program prowadzi Iwona Komisarek.

Tzw. inteligentne formy internowania były jedną z form represji, jakie władze PRL zastosowały wobec działaczy „Solidarności” po wprowadzeniu stanu wojennego. Tej formie prześladowań poddano blisko 2 tys. opozycjonistów, którzy zostali wcieleni do wojska. Ponad 300 z nich trafiło do wojskowego obozu specjalnego w Chełmnie. Byli przetrzymywani w skandalicznych warunkach – niekiedy, mimo mrozów - w namiotach. Poddawano ich przesłuchaniom, rewizjom i innym szykanom. Byli też zmuszani do ciężkiej i często bezsensownej pracy. W najbliższym programie (10 i 13 lutego) opowiemy o represjach wobec działaczy „Solidarności”, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego, trafili do tzw. specjalnych obozów wojskowych.
do góry