Vaclav Klaus odebrał w sobotę Nagrodę Jagiellońską podczas święta Kolegium Jagiellońskiego - Toruńskiej Szkoły Wyższej. Data nie jest przypadkowa - uroczystość ta zawsze odbywa się w okolicach 13 sierpnia. Tego dnia w 1264 roku wydany został przywilej lokacyjny Nowego Miasta Torunia.

Nagroda Jagiellońska dla Vaclava Klausa: w ten sposób władze Kolegium Jagiellońskiego - Toruńskiej Szkoły Wyższej uhonorowały byłego premiera i prezydenta Czech. - Czuję się zaszczycony tym wyróżnieniem wręczonym tu w Toruniu. Odbieram to oczywiście jako uhonorowanie mojej pracy na polu naukowym oraz za działalność w sferze polityki, ale również jako potwierdzenie polsko-czeskiej przyjaźni. Oba te powody są dla mnie niezwykle ważne - zapewnia Vaclav Klaus.

W trakcie uroczystości prof. Andrzej Zybertowicz odczytał specjalny list gratulacyjny od prezydenta RP. - „Swoją aktywnością polityczną i oddziaływaniem intelektualnym odcisnął trwały ślad we współczesnej historii nie tylko Czech, ale również całej Europy Środkowo-Wschodniej” - czytał list doradca Andrzej Dudy. - Za mądrość, za współpracę, za spojrzenie na rzeczywistość i określanie jej taką, jaka jest - dodała Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Gratulacje i wyrazy uznania także od władz regionu oraz Torunia. - Przywołujemy przy tej okazji zarówno zasługi dostojnego laureata i honorowego gościa naszego miasta, jak i cały związany z naszym miastem kontekst kulturowy - przemawiał Michał Zaleski, prezydent Torunia. - Chylimy czoła przed pana wielkim dorobkiem, dziękując za to, że jest i był pan zawsze żarliwym orędownikiem naszej części Europy - dodawał Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa.

Nagroda Jagiellońska przyznawana jest przez władze uczelni za wybitne zasługi na rzecz rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. - Rozumie odrębność losów historycznych Europy Środkowo-Wschodniej od dziejów Europy Zachodniej i potrafi zrozumieć inne dążenia ludzi do tego regionu i inne ich spojrzenie, np. na członkostwo w Unii Europejskiej - argumentuje dr Joanna Górska-Szymczak, rektor Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa.

Pobyt Vaclava Klausa w Toruniu był również okazją do dyskusji na temat współpracy polsko-czeskiej także w ramach Grupy Wyszehradzkiej. - Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Polska i Czechy, mają specjalną rolę we współczesnej Europie i ta rola jest bardzo dostrzegalna, widzialna we współczesnej debacie na temat masowych migracji do Europy. Mam nadzieję, że te cztery kraje będą współpracować na rzecz sprzeciwu wobec niektórych irracjonalnych pomysłów Europy Zachodniej - przyznaje Vaclav Klaus. - Grupa Wyszehradzka jest dzisiaj krzykiem rozsądku, krzykiem sprzeciwu wobec takiego pojmowania i to rzeczywiście zaczyna budzić coraz szersze zrozumienie wśród różnych ośrodków europejskich - uważa prof. Grzegorz Górski, Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa.

W trakcie uroczystości Vaclav Klaus wygłosił także wykład, święto uczelni było okazją również do wręczenie dyplomów oraz nagród dla najlepszych i najbardziej aktywnych absolwentów.