W jakim kierunku zmierza polskie szkolnictwo wyższe i jakie skutki będzie miała zapowiadana reforma? Ponad 100 rektorów wyższych uczelni z całej Polski rozmawiało o tym w Toruniu podczas Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W czwartek w obradach wziął udział także wicepremier Jarosław Gowin. Tematem numer 1 była oczywiście "Konstytucja dla nauki".

„Konstytucja dla nauki” ma przybliżyć polskie uczelnie do europejskich standardów. W czwartek w Toruniu o zapowiadanej reformie minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin rozmawiał z władzami ponad 100 uczelni na konferencji rektorów akademickich szkół polskich. To właśnie rektorzy mają mieć w przyszłości większe kompetencje. - Tak naprawdę to, co zapiszemy w naszych statutach, będzie w mniejszym stopniu dotyczyło kadr, a w większym przeformatowywało funkcjonowanie naszych uczelni na poziomie zakładów, katedr, może instytutów - tłumaczy prof. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Po zmianach uczelnie mają nie tylko bardziej współpracować z biznesem, ale także stawiać na rozwój badawczy oraz interdyscyplinarność. - Dla mnie jest to jedyne wyjście dla polskiej nauki, aby coś zmieniono i ta ustawa idzie w tym kierunku - nie ukrywa prof. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

To ostatni moment, by zgłosić uwagi do proponowanej ustawy. Ich przyjmowanie potrwa do 19 października. Kolejne dwa miesiące ma zająć analiza i wprowadzanie korekt. Jarosław Gowin podkreślił, że reforma na pewno trafi do parlamentu. - Zapadła już decyzja, że ta ustawa wejdzie do planu prac rządu. Liczę na to, że po ostatecznych konsultacjach ze środowiskiem akademickim będę ją mógł przedstawić rządowi na przełomie roku. I wtedy, od początku 2018 roku, rozpoczęłyby się prace parlamentarne - przyznaje wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Zdaniem rektorów, jeśli ustawa zostanie przyjęta w takim kształcie, w jakim trafi do parlamentu, będzie to sukces społeczności akademickiej, ale drobne zmiany mogą ten sukces zamienić w porażkę. Uczelnie obawiają się m.in. upolitycznienia rad uczelni, czyli organu, który ma dopiero wprowadzić nadchodząca reforma. - Jeśli tam się wpisze, że tam będą reprezentanci poszczególnych instytucji o charakterze politycznym - czyli nie uczelnia będzie miała autonomię, a będą z zewnątrz jakieś wpływy - to ta cała autonomia runie - uważa prof. Wiesław Bielawski, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dlatego zachowanie spójnego, wypracowanego w środowisku naukowym kształtu ustawy będzie priorytetem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Podkreślił to m.in. w „Rozmowie dnia” na antenie TVP3 Bydgoszcz. - Ja kiedyś powiedziałem żartem, że jeśli posłowie i senatorowie zepsują ten projekt, to ja poproszę pana prezydenta o jego zawetowanie - mówi Jarosław Gowin.

Podczas konferencji rektorów Uniwersytet Mikołaja Kopernika otrzymał także prestiżowe certyfikaty. Polska Komisja Akredytacyjna wyróżniła prowadzone przez uczelnię kierunki: teologię, fizykę i prawo. To duże wyróżnienie, bo na z niemal pół tysiąca propozycji wybrano zaledwie dziesięć, a trzy trafiły do UMK.